Spoedgevallendienst

De in de Liemers gevestigde tandartsen zijn voor hun patiënten ingeval van spoed bereikbaar.
Gedurende de normale openingstijden belt u onze praktijk: 0316 – 280440, of indien geen gehoor 06 21116910.
De reguliere openingstijden zijn:
      • maandag – donderdag van 8.00 uur – 17.00 uur
      • vrijdag van 8.00 uur – 12.00 uur
Buiten deze openingstijden kunt u, uitsluitend voor spoedgevallen, bellen met telefoonnummer 0900-1515.
Let op!:
  • Van ‘spoedeisende hulp’ is sprake als het verlenen van hulp niet kan worden uitgesteld (bijv. nabloeding, ongeval, acute klacht).
  • Denkt u er aan, dat tijdens waarneming altijd direct dient te worden afgerekend!
  • Houdt u pen en papier bij de hand voor het noteren van de gegevens.
  • De dienstdoende tandarts beperkt zich normaliter tot het verlenen van eerste hulp tijdens de spoeddienst. Voor andere of vervolgbehandelingen wordt u verwezen naar uw eigen tandarts.